GUSEurostatUruchamiamy Europejski Konkurs Statystyczny
Konkurs organizowany jest przez Eurostat we współpracy z 19. krajami europejskimi, w tym z Głównym Urzędem Statystycznym.Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych statystyk, a także promowanie współpracy pomiędzy uczniami.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs składa się z części: krajowej i europejskiej.

Część krajowa:

 • Etap pierwszy- uczestnicy rozwiązują testy online
 • Etap drugi- uczestnicy tworzą prezentację na podstawie analizy wskazanego zbioru danych.
 • Część europejska:

  Część polega na przygotowaniu ok. 2 minutowego filmu na wskazany temat. Film powinien być przygotowany w języku angielskim lub posiadać angielskie napisy.

  Na uczestników i opiekunów zwycięskich drużyn czekają cenne i atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych!

  REJESTRACJA

  5 STYCZNIA 2022

  już niedługo! Miło nam poinformować, że REJESTRACJA jest już dostępna i trwa do 31 stycznia 2022 roku.

  Zgłoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym można dokonać wyłącznie za pomocą aplikacji on-line

  Link do rejestracji zespołu

  Więcej szczegółów w zakładce Rekrutacja.

  EKS JUŻ WKRÓTCE WYSTARTUJE!

  30 LISTOPADA 2021

  BAZA Trwają przygotowania do uruchomienia piątej edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego! Śledźcie uważnie naszą stronę konkursową, niebawem pojawi się REGULAMIN oraz możliwość REJESTRACJI.


  Konkurs kierowany jest do dwóch grup wiekowych uczestników:
  • Kategoria A: uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce;
  • Kategoria B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klasa) w Polsce.

  Tworzycie z kolegami i koleżankami grupę ciekawskich świata bystrzaków? Aplikujcie już wkrótce! Obserwujcie nas na naszej stronie i w social mediach np. na facebooku


  Zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B). Każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który będzie nadzorował pracę. Nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela. Jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu. Zespoły rejestruje nauczyciel.

  Za nami już cztery edycje konkursy! Relacje I sukcesy polskich zespołów możesz zobaczyć TU a filmy możesz obejrzeć tutaj:
  Playlista: Kategoria A
  Playlista: Kategoria B  Zobacz wszystkie aktualności


  Regulamin

  Etap I części krajowej - test on-line

  Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

  • Test 1 - podstawowy test wiedzy
   Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
  • Test 2 - oficjalne dane statystyczne
   Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
  • Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego
   Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji pt.„Demography of Europe”. Publikacja jest dostępna w języku angielskim na stronie TUTAJ

  Etap II części krajowej - analiza danych i prezentacja wyników

  • W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.
  • Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

  Głosowanie on-line

   W części Europejskiej zespoły mają za zadnie przygotować film trwający 2 min i 10 sekund oraz krótki dokument PDF wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki, proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych.
   Temat filmu zostanie podany przez organizatorów w późniejszym terminie.
   Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepsze dwa filmy w danej kategorii wiekowej. Filmy oceniane są również przez jury, które wyłoni 4 najlepsze filmy.

  Część europejska

  Więcej informacji na temat europejskiej części Konkursu można znaleźć TUTAJ


  Harmonogram

  Poniżej znajduje się harmonogram Europejskiego Konkursu Statystycznego. Dokładne informacje na temat części europejskiej będą publikowane TUTAJ.

  Część krajowa

   Harmonogram na bieżąco może ulec zmianie.
  • 5 stycznia 2022 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ON-LINE
  • 31 stycznia 2022 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ON-LINE
  • 1 lutego 2022 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE - godzina 12:00
  • 21 lutego 2022 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE - godzina 24:00
  • 24 lutego 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
  • 25 lutego 2022 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE I PRZESYŁANIE PREZENTACJI
  • 14 marca 2022 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWYWANIA I PRZESYŁANIA PREZENTACJI
  • 30 marca 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  • 30 marca 2022 r. PRACA ZESPOŁOWA NAD FILMAMI
  • 22 kwietnia 2022 r. OSTATECZNY TERMIN PRZESŁANIA LINKÓW DO FILMÓW
  • 26 kwietnia – 28 kwietnia 2022 r. GŁOSOWANIE ON-LINE NA FILMY
  • DO 5 maja 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ NA STRONIE KONKURSU I FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ

  Część europejska

  • 11 maja 2022 r. TERMIN PRZESYŁANIA FILMÓW DO EUROPEJSKICH ORGANIZATORÓW
  • data w trakcie ustalania. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ
  -->

  Zakres tematyczny

  Dla uczniów szkół podstawowych:

  • podstawowe pojęcia statystyczne
  • miary statystyczne
  • cechy statystyczne
  • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
  • rodzaje badań statystycznych
  • tabelaryczna prezentacja danych
  • graficzna prezentacja danych

  Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • podstawowe pojęcia statystyczne
  • miary statystyczne
  • skale pomiarowe
  • cechy statystyczne
  • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
  • rozkład normalny
  • współczynnik korelacji
  • rachunek prawdopodobieństwa
  • rodzaje badań statystycznych
  • tabelaryczna prezentacja danych
  • graficzna prezentacja danych

  Testy

  Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

  Rekrutacja

  Zgłoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym będzie można dokonać za pomocą aplikacji on-line dostępnej dla wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

  Zespoły zgłaszane są wg dwóch grup wiekowych:
  • grupa A: uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • grupa B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klas)

  Tworzenie zespołu:
  • zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B),
  • każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który nadzoruję pracę zespołu oraz dokonuje rejestracji w aplikacji,
  • nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela,
  • jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

  Rejestracja

  Rejestracji zespołu dokonuje nauczyciel. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, m.in.:
  • nazwę szkoły,
  • województwo,
  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • adres e-mail nauczyciela,
  • nazwę zespołu składającą się z maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków,
  • liczbę osób w zespole.


  W przypadku pytań prosimy o kontakt: eks@stat.gov.pl


  Wygląd panelu rejestracyjnego:

  Panel rejestracji


  Materiały

  Dla uczestników oraz nauczycieli przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, m.in. publikacje, aplikacje, fiszki angielskie i inne.

  • Publikacje

   Niezbędne publikacje przygotują cię do udziału w Konkursie

  • Narzędzia

   Przydatne narzędzia i aplikacje

  • Podstawy

   Podstawy statystyki opisowej i prezentacji danych

  • Scenariusze

   Scenariusze warsztatów dla ciekawskich

  • Stat Misja

   Odszukaj profesora Statistiksa w galaktycznej misji

  • Fiszki

   Ucz się statystycznego słownictwa

  Zobacz wszystkie materiały

  TESTY

  Kiedy rozpocznie się test i jak długo można go rozwiązywać?

  Testy trwają od 1 lutego do 21 lutego br. Do testu można logować się dowolną ilość razy i edytować odpowiedzi. Czas trwania jednej sesji po zalogowaniu to 45 minut. Po tym czasie sesja wygasa i niezapisane dane zostają utracone, dlatego warto zapisywać odpowiedzi na bieżąco.

  Jak zalogować się do testu?

  Test będzie dostępny w aplikacji . Aby się zalogować należy jako login podać nazwę zespołu i użyć hasła podanego przy rejestracji.

  Jak wygląda sam test?

  Pierwszy etap odbędzie się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza internetowego i będzie składał się z 3 testów z pytaniami zamkniętymi, które będą miały 4 możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna będzie prawidłowa.

  Czy można zmienić hasło dla zespołu?
  Należy wejść TUTAJ i postępować zgodnie z instrukcją.

  Co musi zrobić opiekun na etapie 1?

  Nauczyciel - opiekun zespołu, rejestrujący zespół, po zapoznaniu się z Regulaminem, zobowiązany jest również do zapoznania z Regulaminem członków zespołu - uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia i uzyskania ich akceptacji na udział w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  Na tym etapie nauczyciel, przesyła Organizatorowi krajowemu na adres e-mail eks@stat.gov.pl (w tytule wpisując nazwę zespołu) - skany podpisanych dwóch oświadczeń nr 1 oraz nr 3, które znajdują się w zakładce Regulamin.


  ZADANIE

  Szczegółowe informacje pojawią się już wkrótce.


  Kontakt

  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

  Tel. 22 608 ... ...

  E-mail: eks@stat.gov.pl