Zakres tematyczny dla gimnazjum

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Zakres tematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • skale pomiarowe
 • cechy statystyczne
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Przykładowe pytania testowe

Pytania dla gimnazjum
Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

Pytania dla szkół ponadgimnazjalnych
Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.

Publikacje, które będę ci niezbędne

Życie kobiet i mężczyzn w Europie
Życie kobiet i mężczyzn w Europie PORTRET STATYSTYCZNY
Edycja 2017

Cyfrowa publikacja prezentuje wybrane aspekty życia codziennego kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach europejskich
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
Publikacja zawierająca zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju
Atlas demograficzny Polski
Atlas demograficzny Polski
Publikacja przedstawiająca w szerokim zakresie najważniejsze procesy demograficzne zachodzące w Polsce
Rocznik Demograficzny 27
Rocznik Demograficzny 2017
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności

Narzędzia i aplikacje, które mogą się przydać

Portal Geostatystyczny
Portal Geostatystyczny
Narędzie umożliwi ci tworzenie kartogramów i kartodiagramów w oparciu o dane statystyczne pozyskane w spisach powszechnych
Strateg
Strateg
Funkcjonalne narzędzie ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map
Bank Danych Lokalnych
Bank Danych Lokalnych
Zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy
Dziedzinowe Bazy Wiedzy
Dziedzinowe Bazy Wiedzy
Obszerne bazy danych statystycznych z najważniejszych obszarów życia społeczno-gospodarczego
Eurostat Tools
Eurostat tools
Narzędzie umożliwiające w ciekawy i nowoczesny sposób prezentację danych statystycznych
Compare your income
Compare your income
Narzędzie umożliwiające porównanie dochodów gospodarstwa domowego na tle całej populacji
Kurs online MOOC
Kurs online MOOC
Bezpłatny kurs internetowy (MOOC) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) zawiera informacje na temat obecnych i przyszłych programów UE

Podstawy statystyki opisowej

Podstawy statystyki opisowej. Cz. I Wprowadzenie do statystyki opisowej
Cz. I. Wprowadzenie do statystyki opisowej
Zapoznaj się podstawowymi pojęciami statystyki opisowej
Podstawy statystyki opisowej. Cz. II. Miary położenia
Cz. II. Miary położenia
Zapoznaj się z miarami położenia, tj. klasycznymi i pozycyjnymi
Podstawy statystyki opisowej. Cz. III. Miary rozproszenia
Cz. III. Miary rozproszenia Dowiedz się jak zbiorowość statystyczna może charakteryzować się różnym stopniem zmienności

Prezentacja danych statystycznych

Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych
Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych
Publikacja wyjaśnia podstawowe regułu związane z opracowywaniem map statystycznych
Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS
Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS
Publikacja wyjaśnia sposoby graficznej prezentacji danych, ze szczególnym uwzględnieniem map statystycznych
Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych. Zasady sporządzania wykresów
Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych
Zasady sporządzania wykresów

Czy wiesz jakie są zasady sporządzania wykresów?
Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych. Rodzaje i budowa wykresów
Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych
Rodzaje i budowa wykresów

Czy wiesz jakie są rodzaje wykresów statystycznych?
Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych. Dobór wykresu do danych
Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych
Dobór wykresu do danych

Czy wiesz jaki wykres będzie najlepszy do prezentacji twoich danych?