GUSEurostatEuropejski Konkurs Statystyczny 2020/2021

Zgłoście się już dzisiaj!W roku szkolnym 2020/2021 możecie wziąć udział w czwartej już edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego (EKS), wydarzenia kierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W tym roku EKS jest organizowany w 16 europejskich krajach:Celem tego Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości i znaczenia dla społeczeństwa ofcjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i części europejskiej.

Część krajowa odbywa się w dwóch językach: po polsku i częściowo po angielsku i składa się z dwóch etapów: rozwiązywania testu online oraz analizy zbioru danych i na jej podstawie przygotowania prezentacji wyników.

Część europejska natomiast polega na przygotowaniu ok. 2 minutowego filmu na zadany temat. Nastęnie odbywa siępreselekcja na szczeblu krajowym i finał europejski. W poprzedniej edycji film polskiego zepsołu Orły_z_IV zajął pierwsze miejsce w całej Europie!


Sprawdźcie dalczego!

Na uczestników i opiekunów czekają cenne i atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych!
Łączna pula nagród to ok. 30 000,00 zł!

Aktualności

REJESTRACJA

4 GRUDNIA 2020

już niedługo! Miło nam poinformować, że REJESTRACJA jest już dostępna i trwa do 25 stycznia 2021 roku.

Naprawdę warto! Więcej szczegółów w zakładce Rekrutacja.

REKRUTACJA

NAGRODY

2 grudnia 2020

nagrody! Na pewno zadajecie sobie pytanie co można wygrać w krajowej części EKS.
Otóż oprócz sławy, chwały i splendoru do wygrania jest pula 30 000,00 zł.

Oczywiście do podziału na 6 najlepszych zespołów w 2 kategoriach! Jest o co walczyć! Nie zabraknie też niespodzianek!

PUBLIKACJA

1 grudnia 2020

publikacja! Podobnie jak w latach ubiegłych jeden z testów dotyczył będzie interaktywnej publikacji.
W tym roku zdecydowano się na publikację"Key Figures on Europe".

Zapoznajcie się z nią już teraz, jest dostępna tylko w języku angielskim! Wiemy, że to dodatkowe utrudnienie, ale jednocześnie wyzwanie i możliwość korzystania z zagranicznych źródeł informacji.

ZAKRES

28 listopada 2020

zakres! Pewnie zastanawiacie się co trzeba umieć przystępując do EKS?

Właściwie to NIIIIC! wszystkiego nauczycie się rozwiązując nasze testy! To takie rozpoczęcie przygody ze statystyką w bardzo przyjemny sposób!

Mimo wszystko przygotowaliśmy pewne ramy: Zakres.

Zobacz aktualności


Regulamin

Część krajowa

Zanim zarejestrujescie się do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym zapoznajcie się z regulaminem Konkursu. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu Konkursu.

Etap I części krajowej - test on-line

Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

 • Test 1 - podstawowy test wiedzy
  Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
 • Test 2 - oficjalne dane statystyczne
  Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
 • Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego
  Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji pt. "Key Figures on Europe"

Etap II części krajowej - analiza danych i prezentacja wyników

 • W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.
 • Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

Głosowanie on-line

  W części Europejskiej zespoły mają za zadnie przygotować film trwający 2 min i 10 sekund oraz krótki dokument PDF wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki, proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych.
  Temat filmu zostanie podany przez organizatorów w późniejszym terminie.
  Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepsze dwa filmy w danej kategorii wiekowej. Filmy oceniane są również przez jury, które wyłonię 4 najlepsze filmy.

Część europejska

Informacje na temat części europejskiej zostaną opublikowane po zakończeniu części krajowej.


Harmonogram

Poniżej znajduje się harmonogram Europejskiego Konkursu Statystycznego. Dokładne informacje na temat części europejskiej będą publikowane TUTAJ.

Część krajowa

 • 7 grudnia 2020 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ON-LINE
 • 25 stycznia 2021 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ON-LINE
 • 26 stycznia 2021 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 10 lutego 2021 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 17 lutego 2021 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
 • 23 lutego 2021 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE I PRZESYŁANIE PREZENTACJI
 • 15 marca 2021 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWYWANIA I PRZESYŁANIA PREZENTACJI
 • 16 - 25 marca 2021 r. OBRADY JURY
 • 29 marca 2021 r. WYSŁANIE INFORMACJI DO 5 ZESPOŁÓW Z KAŻEJ GRUPY, KTÓE PRZYGOTOWAŁY NAJLEPSZE PREZENTACJIE, Z ZAPROSZENIEM DO PRODUKCJI FILMÓW
 • 29 marca – 19 kwietnia 2021 r. PRACA NAD FILMAMI
 • 22 – 28 kwietnia 2021.r GŁOSOWANIE ON-LINE I OCENA FILMÓW PRZEZ JURY
 • 30 kwietnia 2021.r OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ I FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ

Część europejska

 • 7 maja 2021 r. TERMIN PRZESYŁANIA FILMÓW
 • 26 maja 2021 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zakres tematyczny

Dla uczniowiów szkół podstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • skale pomiarowe
 • cechy statystyczne
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Testy

Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

Rekrutacja

Zgłoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym będzie można dokonać za pomocą aplikacji on-line dostępnej dla wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

Zespoły zgłaszane są wg dwóch grup wiekowych:
 • grupa A: uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 16 – 18 lat
 • grupa B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klas) 14 – 16 lat

Tworzenie zespołu:
 • zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B),
 • każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który nadzoruję pracę zespołu oraz dokonuje rejestracji w aplikacj,
 • nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela,
 • jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Rejestracja

Rejestracji zespołu dokonuje nauczyciel. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, m.in.:
 • nazwę szkoły,
 • województwo,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • adres e-mail nauczyciela,
 • nazwę zespołu składającą się z maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków,
 • liczbę osób w zespole.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: eks@stat.gov.pl

REJESTRACJA ZESPOŁU


Wygląd panelu rejestracyjnego:

Panel rejestracji


Materiały

Dla uczestników oraz nauczycieli przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, m.in. publikacje, aplikacje, fiszki angielskie i inne.

 • Publikacje

  Niezbędne publikacje przygotują cię do udziału w Konkursie

 • Narzędzia

  Przydatne narzędzia i aplikacje

 • Podstawy

  Podstawy statystyki opisowej i prezentacji danych

 • Scenariusze

  Scenariusze warsztatów dla ciekawskich

 • Stat Misja

  Odszukaj profesora Statistiksa w galaktycznej misji

 • Fiszki

  Ucz się statystycznego słownictwa

Zobacz wszystkie materiały


Kontakt

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Tel. 22 608 36 98

E-mail: eks@stat.gov.pl